Rabu, 07 September 2011

CONTOH SURAT-SURAT OSIS

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKOLAH MENENGAH  ATAS NEGERI 1 PANDAWAI
B  A  D  A  N     P  E  N  G  U  R  U  S    O  S  I  S
KAWANGU
 

Nomor                :     010/OSIS/SMA.PDW/IX/2010
Lampiran           :     -
Perihal               :     PERMOHONAN PEMBUATAN PIAGAM PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA PASKIBRAKA
      

                   Kepada
Yth.            Bapak Camat Pandawai
                   Di         Tempat

Salam Sejahtera!
Bersama dengan surat ini, kami selaku Pengurus OSIS SMA Negeri  1  Pandawai periode 2010 / 2011 datang kehadapan Bapak Camat Pandawai untuk menyampaikan dan membawa aspirasi atau masukan dari Anggota Paskibraka tahun 2009 dan Anggota Paskibraka tahun 2010 untuk diterbitkannya PIAGAM PENGHARGAAN terhadap Anggota Paskibraka yang dimaksud. Kami berharap kiranya surat ini mendapat tanggapan yang positif dalam waktu dekat.
Akhir kata atas perhatian Bapak, kami mengucapkan limpah terima kasih. Sekiranya surat kami ini kurang berkenan kami mohon maaf.
Tuhan Yesus Memberkati.
Kawangu, 30 September 2010

An. Badan Pengurus OSIS 2010 / 2011


                                                                Ketua                                     Sekretaris 1                                                Adipapa B. Ngunju Amah            Mersi Dembi Tamar                                


                                Mengetahui
                Kepala SMAN 1 Pandawai                                                                                Pembina OSIS
       


                Clasius Jerry Mbiliyora, S.Pd                                            Ignatius Taluwangu Purwoto, S.Pt
                NIP. 19680626 199801 1 001                                          NIP. 19751015 200803 1 001

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Entri Populer